Firma TEHNOTERM realizeaza autorizarea functionarii pentru orice tip de centrala termica.

Cateva informatii utile in legatura cu autorizarea functionarii centralelor termice sunt prezentate mai jos:

1. Sa detina proiectul instalatiei de gaze avizat de un instalator autorizat de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale pentru combustibil gaze naturale ;
2. Centrala termica sa fie montata respectand normele legale in vigoare.
Rapoartele de verificare se vor intocmi catre agenti economici autorizati de ISCIR pentru activitati VTP / AF.
1. Sa detina proiectul centralei termice, inclusive schema termomecanica si conditii referitoare la personalul de exploatare, avizat RADTI;
2. Supapele de siguranta ale echipamentelor trebuie sa aiba buletin metrologic de verificare in termen legal( 12 luni);
3, Sa existe un contract cu o persoana fizica sau juridica autorizat RSVTI
4. Echipamentele trebuie sa aiba placa de timbru
5. Sa organizeze activitatea in centrala termica conform nivelului de supraveghere al cazanelor mentionat in proiectul de instalare si sa prezinte autorizatiile personalului de exploatare (fochisti), daca este cazul;
6. Sa supuna instalatia verificarilor tehnice (revizia interioara, dupa caz, incercarea hidraulica la rece, incercarea la cald etc
Avizarea rapoartelor de functionare se face de catre CNCIR-ISCIR, cu sau fara participarea la probele respective.
1. Verificarea existentei si continutului documentatiei de insotire a cazanului;
2. Examinarea conditiilor de instalare a cazanului cu aparatura de masurarea, de control si de automatizare si cu dispozitivele de securitate;
3. Revizia interioara (dupa caz);
4. Incercarea hidraulica de presiune la rece;
1. Cazanul este fabricat cu maximum doi ani inainte de data la care se face autorizarea;
2. Cazanul nu a suferit deformatii locale vizibile ca urmare a operatiilor de transport si instalare;
3. In timpul montarii nu au fost executate lucrari de sudura la partile sub presiune ale cazanului.
4. Reglarea sau verificarea reglarii dispozitivelor de siguranta;
5. Incercarea la cald.